karin meijerkarin_meijier.html
aktuelltaktuellt.html
stengodsstengods.html
porslinporslin.html
kontaktkontakt.html
om karinom_karin.html
återförsäljareaterforsaljare.html


”Händer”


Skulptur i corténplåt utsågad med waterjet.

Mått: 200 x 120 cm.

KF:s kursgård Vår Gård, Saltsjöbaden, Stockholm

offentliga gestaltningaroffentliga_gestaltningar.html

Vår Gård Saltsjöbaden Stockholm

Björkbacken Karlskrona

Ekliden Karlskrona 

Affärsverken Karlskrona

Kvarteret Norrköping Karlshamn

Landbrogatan Karlskrona

Sparresalen Karlskrona