karin meijerkarin_meijier.html
aktuelltaktuellt.html
stengodsstengods.html
porslinporslin.html
kontaktkontakt.html
om karinom_karin.html
återförsäljareaterforsaljare.html













”Arkipilag”


Väggrelief i glaserat och oglaserat lergods

Mått: (hela kompositionen) ça 350 x 200 cm

Affärsverken, Karlskrona














Separat del av "Arkipelag"

Mått: (varje del) ca 45 x 45 cm

Affärsverken, Karlskrona

offentliga gestaltningaroffentliga_gestaltningar.html

Vår Gård Saltsjöbaden Stockholm

Björkbacken Karlskrona

Ekliden Karlskrona 

Affärsverken Karlskrona

Kvarteret Norrköping Karlshamn

Landbrogatan Karlskrona

Sparresalen Karlskrona