karin meijerkarin_meijier.html
aktuelltaktuellt.html
stengodsstengods.html
porslinporslin.html
kontaktkontakt.html
om karinom_karin.html
återförsäljareaterforsaljare.html


Bänk i betong och glaserat stengods. Mått: 60 x 140 x 40 cm. Björkbackens äldreboende, Karlskrona


Blomskuplturer i betong och glaserat stengods

Mått: höjd ca 70 cm. Björkbackens äldreboende, Karlskrona


offentliga gestaltningaroffentliga_gestaltningar.html

Vår Gård Saltsjöbaden Stockholm

Björkbacken Karlskrona

Ekliden Karlskrona 

Affärsverken Karlskrona

Kvarteret Norrköping Karlshamn

Landbrogatan Karlskrona

Sparresalen Karlskrona