karin meijerkarin_meijier.html
aktuelltaktuellt.html
stengodsstengods.html
porslinporslin.html
kontaktkontakt.html
om karinom_karin.html
återförsäljareaterforsaljare.html


Skulptur i vitlackerad järnplåt utsågad med waterjet.

Mått: 100 x 500 cm. Eklidens äldreboende, Karlskrona.


offentliga gestaltningaroffentliga_gestaltningar.html

Vår Gård Saltsjöbaden Stockholm

Björkbacken Karlskrona

Ekliden Karlskrona 

Affärsverken Karlskrona

Kvarteret Norrköping Karlshamn

Landbrogatan Karlskrona

Sparresalen Karlskrona